Ketqua.net 30 ngày – Thống kê kết quả XSMB 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19-07-2024

ĐB 23877
Nhất 86129
Nhì 43578 15885
Ba 32084 25652 61324
71720 61436 13632
0924 5666 2745 9173
Năm 9598 8190 9399
3052 6707 5148
Sáu 194 088 792
Bảy 39 60 52 22
Đầu Đuôi
0 07
1
2 29, 24, 20, 24, 22
3 36, 32, 39
4 45, 48
5 52, 52, 52
6 66, 60
7 77, 78, 73
8 85, 84, 88
9 98, 90, 99, 94, 92
Đuôi Đầu
0 20, 90, 60
1
2 52, 32, 52, 92, 52, 22
3 73
4 84, 24, 24, 94
5 85, 45
6 36, 66
7 77, 07
8 78, 98, 48, 88
9 29, 99, 39

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18-07-2024

ĐB 12559
Nhất 30645
Nhì 80705 72880
Ba 70556 30055 15476
13776 52037 33922
4395 6731 7431 7487
Năm 1392 1973 1714
1977 0669 1729
Sáu 849 257 368
Bảy 02 44 97 20
Đầu Đuôi
0 05, 02
1 14
2 22, 29, 20
3 37, 31, 31
4 45, 49, 44
5 59, 56, 55, 57
6 69, 68
7 76, 76, 73, 77
8 80, 87
9 95, 92, 97
Đuôi Đầu
0 80, 20
1 31, 31
2 22, 92, 02
3 73
4 14, 44
5 45, 05, 55, 95
6 56, 76, 76
7 37, 87, 77, 57, 97
8 68
9 59, 69, 29, 49

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17-07-2024

ĐB 54959
Nhất 56122
Nhì 08873 94181
Ba 33815 02633 37770
24888 74383 61601
3300 4085 1347 9923
Năm 8985 1417 1636
5062 3791 1252
Sáu 825 287 821
Bảy 64 24 18 76
Đầu Đuôi
0 01, 00
1 15, 17, 18
2 22, 23, 25, 21, 24
3 33, 36
4 47
5 59, 52
6 62, 64
7 73, 70, 76
8 81, 88, 83, 85, 85, 87
9 91
Đuôi Đầu
0 70, 00
1 81, 01, 91, 21
2 22, 62, 52
3 73, 33, 83, 23
4 64, 24
5 15, 85, 85, 25
6 36, 76
7 47, 17, 87
8 88, 18
9 59

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16-07-2024

ĐB 79496
Nhất 54389
Nhì 14879 99309
Ba 86301 02170 09978
47441 83209 10665
6962 0797 5344 0621
Năm 7766 2189 0312
5850 5003 8386
Sáu 359 794 639
Bảy 45 12 60 22
Đầu Đuôi
0 09, 01, 09, 03
1 12, 12
2 21, 22
3 39
4 41, 44, 45
5 50, 59
6 65, 62, 66, 60
7 79, 70, 78
8 89, 89, 86
9 96, 97, 94
Đuôi Đầu
0 70, 50, 60
1 01, 41, 21
2 62, 12, 12, 22
3 03
4 44, 94
5 65, 45
6 96, 66, 86
7 97
8 78
9 89, 79, 09, 09, 89, 59, 39

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15-07-2024

ĐB 43030
Nhất 44299
Nhì 00340 25339
Ba 07684 45118 22380
38063 77163 79753
4649 7841 5946 3334
Năm 6828 9681 9694
2252 3035 5230
Sáu 700 124 697
Bảy 67 41 66 81
Đầu Đuôi
0 00
1 18
2 28, 24
3 30, 39, 34, 35, 30
4 40, 49, 41, 46, 41
5 53, 52
6 63, 63, 67, 66
7
8 84, 80, 81, 81
9 99, 94, 97
Đuôi Đầu
0 30, 40, 80, 30, 00
1 41, 81, 41, 81
2 52
3 63, 63, 53
4 84, 34, 94, 24
5 35
6 46, 66
7 97, 67
8 18, 28
9 99, 39, 49

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14-07-2024

ĐB 81707
Nhất 44574
Nhì 72831 05924
Ba 80549 29198 30206
65279 81970 38879
6754 7163 9094 7920
Năm 7959 6409 5695
0810 4062 5469
Sáu 754 323 701
Bảy 20 99 33 18
Đầu Đuôi
0 07, 06, 09, 01
1 10, 18
2 24, 20, 23, 20
3 31, 33
4 49
5 54, 59, 54
6 63, 62, 69
7 74, 79, 70, 79
8
9 98, 94, 95, 99
Đuôi Đầu
0 70, 20, 10, 20
1 31, 01
2 62
3 63, 23, 33
4 74, 24, 54, 94, 54
5 95
6 06
7 07
8 98, 18
9 49, 79, 79, 59, 09, 69, 99

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13-07-2024

ĐB 83060
Nhất 19484
Nhì 61514 36996
Ba 86101 19920 67112
39937 28868 49815
2833 7276 5852 1955
Năm 1033 7782 6976
2853 8265 6672
Sáu 365 270 589
Bảy 35 84 82 97
Đầu Đuôi
0 01
1 14, 12, 15
2 20
3 37, 33, 33, 35
4
5 52, 55, 53
6 60, 68, 65, 65
7 76, 76, 72, 70
8 84, 82, 89, 84, 82
9 96, 97
Đuôi Đầu
0 60, 20, 70
1 01
2 12, 52, 82, 72, 82
3 33, 33, 53
4 84, 14, 84
5 15, 55, 65, 65, 35
6 96, 76, 76
7 37, 97
8 68
9 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12-07-2024

ĐB 92619
Nhất 11319
Nhì 98199 29744
Ba 27067 11978 08680
33893 22152 71172
8758 2540 6325 1020
Năm 5737 7614 1159
3148 1769 5866
Sáu 359 476 412
Bảy 66 36 72 06
Đầu Đuôi
0 06
1 19, 19, 14, 12
2 25, 20
3 37, 36
4 44, 40, 48
5 52, 58, 59, 59
6 67, 69, 66, 66
7 78, 72, 76, 72
8 80
9 99, 93
Đuôi Đầu
0 80, 40, 20
1
2 52, 72, 12, 72
3 93
4 44, 14
5 25
6 66, 76, 66, 36, 06
7 67, 37
8 78, 58, 48
9 19, 19, 99, 59, 69, 59

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11-07-2024

ĐB 91323
Nhất 70916
Nhì 94386 63833
Ba 66653 18383 37645
54139 56959 27652
6957 4102 1851 9729
Năm 4871 4705 5200
2632 8811 7332
Sáu 352 707 121
Bảy 33 65 99 87
Đầu Đuôi
0 02, 05, 00, 07
1 16, 11
2 23, 29, 21
3 33, 39, 32, 32, 33
4 45
5 53, 59, 52, 57, 51, 52
6 65
7 71
8 86, 83, 87
9 99
Đuôi Đầu
0 00
1 51, 71, 11, 21
2 52, 02, 32, 32, 52
3 23, 33, 53, 83, 33
4
5 45, 05, 65
6 16, 86
7 57, 07, 87
8
9 39, 59, 29, 99

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10-07-2024

ĐB 81994
Nhất 86474
Nhì 48793 91360
Ba 69884 98425 96213
61243 20422 08699
0997 1763 2741 0603
Năm 5526 1170 8547
6763 8576 4500
Sáu 016 405 227
Bảy 32 81 16 41
Đầu Đuôi
0 03, 00, 05
1 13, 16, 16
2 25, 22, 26, 27
3 32
4 43, 41, 47, 41
5
6 60, 63, 63
7 74, 70, 76
8 84, 81
9 94, 93, 99, 97
Đuôi Đầu
0 60, 70, 00
1 41, 81, 41
2 22, 32
3 93, 13, 43, 63, 03, 63
4 94, 74, 84
5 25, 05
6 26, 76, 16, 16
7 97, 47, 27
8
9 99

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09-07-2024

ĐB 09466
Nhất 96676
Nhì 08993 43413
Ba 29507 77142 13259
05159 48259 63945
7304 2001 8073 5968
Năm 8003 5504 2222
1252 1398 9231
Sáu 955 966 994
Bảy 72 78 73 48
Đầu Đuôi
0 07, 04, 01, 03, 04
1 13
2 22
3 31
4 42, 45, 48
5 59, 59, 59, 52, 55
6 66, 68, 66
7 76, 73, 72, 78, 73
8
9 93, 98, 94
Đuôi Đầu
0
1 01, 31
2 42, 22, 52, 72
3 93, 13, 73, 03, 73
4 04, 04, 94
5 45, 55
6 66, 76, 66
7 07
8 68, 98, 78, 48
9 59, 59, 59

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08-07-2024

ĐB 40957
Nhất 85011
Nhì 44816 91475
Ba 68840 55189 96603
52328 78597 76511
0449 2923 1956 5319
Năm 6126 1272 4973
2248 3055 9627
Sáu 243 424 253
Bảy 88 67 50 78
Đầu Đuôi
0 03
1 11, 16, 11, 19
2 28, 23, 26, 27, 24
3
4 40, 49, 48, 43
5 57, 56, 55, 53, 50
6 67
7 75, 72, 73, 78
8 89, 88
9 97
Đuôi Đầu
0 40, 50
1 11, 11
2 72
3 03, 23, 73, 43, 53
4 24
5 75, 55
6 16, 56, 26
7 57, 97, 27, 67
8 28, 48, 88, 78
9 89, 49, 19

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07-07-2024

ĐB 04973
Nhất 13645
Nhì 93758 80311
Ba 08269 95236 98299
05616 56763 84794
4486 1137 3800 0678
Năm 9128 2626 0814
1094 1692 1102
Sáu 876 217 170
Bảy 77 79 81 80
Đầu Đuôi
0 00, 02
1 11, 16, 14, 17
2 28, 26
3 36, 37
4 45
5 58
6 69, 63
7 73, 78, 76, 70, 77, 79
8 86, 81, 80
9 99, 94, 94, 92
Đuôi Đầu
0 00, 70, 80
1 11, 81
2 92, 02
3 73, 63
4 94, 14, 94
5 45
6 36, 16, 86, 26, 76
7 37, 17, 77
8 58, 78, 28
9 69, 99, 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06-07-2024

ĐB 30003
Nhất 52054
Nhì 21628 47381
Ba 82221 95329 76777
83556 62389 74592
2127 3240 7489 5748
Năm 5267 7920 7688
2529 1246 2007
Sáu 884 437 996
Bảy 13 08 61 51
Đầu Đuôi
0 03, 07, 08
1 13
2 28, 21, 29, 27, 20, 29
3 37
4 40, 48, 46
5 54, 56, 51
6 67, 61
7 77
8 81, 89, 89, 88, 84
9 92, 96
Đuôi Đầu
0 40, 20
1 81, 21, 61, 51
2 92
3 03, 13
4 54, 84
5
6 56, 46, 96
7 77, 27, 67, 07, 37
8 28, 48, 88, 08
9 29, 89, 89, 29

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05-07-2024

ĐB 49735
Nhất 38572
Nhì 75146 20529
Ba 52668 94841 25676
79309 34126 05236
4465 9660 1757 8299
Năm 9724 8025 1801
0150 0831 9196
Sáu 818 731 990
Bảy 00 39 85 49
Đầu Đuôi
0 09, 01, 00
1 18
2 29, 26, 24, 25
3 35, 36, 31, 31, 39
4 46, 41, 49
5 57, 50
6 68, 65, 60
7 72, 76
8 85
9 99, 96, 90
Đuôi Đầu
0 60, 50, 90, 00
1 41, 01, 31, 31
2 72
3
4 24
5 35, 65, 25, 85
6 46, 76, 26, 36, 96
7 57
8 68, 18
9 29, 09, 99, 39, 49

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04-07-2024

ĐB 35313
Nhất 32522
Nhì 87802 39795
Ba 20698 79135 38543
17173 78806 52559
4027 8386 2406 1977
Năm 0369 4367 4620
9320 8564 5971
Sáu 208 138 426
Bảy 78 36 28 89
Đầu Đuôi
0 02, 06, 06, 08
1 13
2 22, 27, 20, 20, 26, 28
3 35, 38, 36
4 43
5 59
6 69, 67, 64
7 73, 77, 71, 78
8 86, 89
9 95, 98
Đuôi Đầu
0 20, 20
1 71
2 22, 02
3 13, 43, 73
4 64
5 95, 35
6 06, 86, 06, 26, 36
7 27, 77, 67
8 98, 08, 38, 78, 28
9 59, 69, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03-07-2024

ĐB 38889
Nhất 19639
Nhì 74829 23935
Ba 48357 14063 78216
78715 33303 96381
1394 1790 2246 2891
Năm 3366 7407 0738
2832 1419 4853
Sáu 616 970 897
Bảy 01 03 63 53
Đầu Đuôi
0 03, 07, 01, 03
1 16, 15, 19, 16
2 29
3 39, 35, 38, 32
4 46
5 57, 53, 53
6 63, 66, 63
7 70
8 89, 81
9 94, 90, 91, 97
Đuôi Đầu
0 90, 70
1 81, 91, 01
2 32
3 63, 03, 53, 03, 63, 53
4 94
5 35, 15
6 16, 46, 66, 16
7 57, 07, 97
8 38
9 89, 39, 29, 19

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02-07-2024

ĐB 77620
Nhất 88861
Nhì 54801 92539
Ba 11463 36752 40043
37731 63712 35521
6614 9843 4777 8339
Năm 5218 9736 0989
8783 0227 7844
Sáu 994 721 669
Bảy 95 74 89 07
Đầu Đuôi
0 01, 07
1 12, 14, 18
2 20, 21, 27, 21
3 39, 31, 39, 36
4 43, 43, 44
5 52
6 61, 63, 69
7 77, 74
8 89, 83, 89
9 94, 95
Đuôi Đầu
0 20
1 61, 01, 31, 21, 21
2 52, 12
3 63, 43, 43, 83
4 14, 44, 94, 74
5 95
6 36
7 77, 27, 07
8 18
9 39, 39, 89, 69, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01-07-2024

ĐB 94818
Nhất 99104
Nhì 66848 81867
Ba 29114 16778 90410
48586 20659 02222
4553 1012 7485 1902
Năm 7538 0782 6890
7882 9282 1345
Sáu 765 560 599
Bảy 80 34 48 16
Đầu Đuôi
0 04, 02
1 18, 14, 10, 12, 16
2 22
3 38, 34
4 48, 45, 48
5 59, 53
6 67, 65, 60
7 78
8 86, 85, 82, 82, 82, 80
9 90, 99
Đuôi Đầu
0 10, 90, 60, 80
1
2 22, 12, 02, 82, 82, 82
3 53
4 04, 14, 34
5 85, 45, 65
6 86, 16
7 67
8 18, 48, 78, 38, 48
9 59, 99

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30-06-2024

ĐB 44529
Nhất 97547
Nhì 44076 29381
Ba 58958 68481 51093
99106 23245 61102
9146 4482 7411 5298
Năm 3729 5174 5314
2979 6682 0037
Sáu 523 819 023
Bảy 46 71 48 56
Đầu Đuôi
0 06, 02
1 11, 14, 19
2 29, 29, 23, 23
3 37
4 47, 45, 46, 46, 48
5 58, 56
6
7 76, 74, 79, 71
8 81, 81, 82, 82
9 93, 98
Đuôi Đầu
0
1 81, 81, 11, 71
2 02, 82, 82
3 93, 23, 23
4 74, 14
5 45
6 76, 06, 46, 46, 56
7 47, 37
8 58, 98, 48
9 29, 29, 79, 19

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29-06-2024

ĐB 78049
Nhất 78125
Nhì 71354 56545
Ba 85530 01461 42672
62340 07705 00214
9704 4925 3836 8243
Năm 0823 8842 5739
5778 4241 8133
Sáu 656 085 359
Bảy 00 90 04 66
Đầu Đuôi
0 05, 04, 00, 04
1 14
2 25, 25, 23
3 30, 36, 39, 33
4 49, 45, 40, 43, 42, 41
5 54, 56, 59
6 61, 66
7 72, 78
8 85
9 90
Đuôi Đầu
0 30, 40, 00, 90
1 61, 41
2 72, 42
3 43, 23, 33
4 54, 14, 04, 04
5 25, 45, 05, 25, 85
6 36, 56, 66
7
8 78
9 49, 39, 59

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28-06-2024

ĐB 71368
Nhất 37047
Nhì 84442 56225
Ba 69417 89059 36448
34054 31392 57409
9191 7866 2417 9124
Năm 8573 7683 6096
3534 6975 9627
Sáu 151 127 565
Bảy 04 84 18 82
Đầu Đuôi
0 09, 04
1 17, 17, 18
2 25, 24, 27, 27
3 34
4 47, 42, 48
5 59, 54, 51
6 68, 66, 65
7 73, 75
8 83, 84, 82
9 92, 91, 96
Đuôi Đầu
0
1 91, 51
2 42, 92, 82
3 73, 83
4 54, 24, 34, 04, 84
5 25, 75, 65
6 66, 96
7 47, 17, 17, 27, 27
8 68, 48, 18
9 59, 09

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27-06-2024

ĐB 51599
Nhất 63081
Nhì 91970 36583
Ba 22101 19531 28466
47309 72116 36463
2523 2726 7970 3522
Năm 5389 5655 9126
6767 7107 9342
Sáu 604 892 995
Bảy 45 95 46 14
Đầu Đuôi
0 01, 09, 07, 04
1 16, 14
2 23, 26, 22, 26
3 31
4 42, 45, 46
5 55
6 66, 63, 67
7 70, 70
8 81, 83, 89
9 99, 92, 95, 95
Đuôi Đầu
0 70, 70
1 81, 01, 31
2 22, 42, 92
3 83, 63, 23
4 04, 14
5 55, 95, 45, 95
6 66, 16, 26, 26, 46
7 67, 07
8
9 99, 09, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26-06-2024

ĐB 04232
Nhất 26980
Nhì 29532 33792
Ba 67280 04565 83061
21327 79276 83284
0923 5123 9710 6813
Năm 5810 5703 0266
6712 3204 5681
Sáu 111 422 211
Bảy 63 83 79 24
Đầu Đuôi
0 03, 04
1 10, 13, 10, 12, 11, 11
2 27, 23, 23, 22, 24
3 32, 32
4
5
6 65, 61, 66, 63
7 76, 79
8 80, 80, 84, 81, 83
9 92
Đuôi Đầu
0 80, 80, 10, 10
1 61, 81, 11, 11
2 32, 32, 92, 12, 22
3 23, 23, 13, 03, 63, 83
4 84, 04, 24
5 65
6 76, 66
7 27
8
9 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25-06-2024

ĐB 60082
Nhất 56295
Nhì 58871 42384
Ba 84336 74928 28100
89935 30350 15825
0820 2356 9175 4416
Năm 3894 2168 8203
8200 0097 9537
Sáu 945 843 698
Bảy 76 28 09 92
Đầu Đuôi
0 00, 03, 00, 09
1 16
2 28, 25, 20, 28
3 36, 35, 37
4 45, 43
5 50, 56
6 68
7 71, 75, 76
8 82, 84
9 95, 94, 97, 98, 92
Đuôi Đầu
0 00, 50, 20, 00
1 71
2 82, 92
3 03, 43
4 84, 94
5 95, 35, 25, 75, 45
6 36, 56, 16, 76
7 97, 37
8 28, 68, 98, 28
9 09

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24-06-2024

ĐB 50550
Nhất 86177
Nhì 52034 56446
Ba 52544 11561 60576
32221 80501 30750
2437 4567 4586 1462
Năm 8833 0695 7341
0326 4379 2475
Sáu 429 580 654
Bảy 34 12 75 20
Đầu Đuôi
0 01
1 12
2 21, 26, 29, 20
3 34, 37, 33, 34
4 46, 44, 41
5 50, 50, 54
6 61, 67, 62
7 77, 76, 79, 75, 75
8 86, 80
9 95
Đuôi Đầu
0 50, 50, 80, 20
1 61, 21, 01, 41
2 62, 12
3 33
4 34, 44, 54, 34
5 95, 75, 75
6 46, 76, 86, 26
7 77, 37, 67
8
9 79, 29

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23-06-2024

ĐB 28501
Nhất 82333
Nhì 70755 12632
Ba 66679 45096 22032
03494 56778 44165
3608 4908 3979 2964
Năm 0657 1605 8402
0155 6459 6512
Sáu 582 872 699
Bảy 16 36 43 49
Đầu Đuôi
0 01, 08, 08, 05, 02
1 12, 16
2
3 33, 32, 32, 36
4 43, 49
5 55, 57, 55, 59
6 65, 64
7 79, 78, 79, 72
8 82
9 96, 94, 99
Đuôi Đầu
0
1 01
2 32, 32, 02, 12, 82, 72
3 33, 43
4 94, 64
5 55, 65, 05, 55
6 96, 16, 36
7 57
8 78, 08, 08
9 79, 79, 59, 99, 49

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22-06-2024

ĐB 24362
Nhất 36143
Nhì 80759 88565
Ba 86584 84923 60925
16611 47432 94039
2964 1915 6706 0171
Năm 7249 1179 3059
9636 8423 4066
Sáu 803 059 596
Bảy 70 87 10 01
Đầu Đuôi
0 06, 03, 01
1 11, 15, 10
2 23, 25, 23
3 32, 39, 36
4 43, 49
5 59, 59, 59
6 62, 65, 64, 66
7 71, 79, 70
8 84, 87
9 96
Đuôi Đầu
0 70, 10
1 11, 71, 01
2 62, 32
3 43, 23, 23, 03
4 84, 64
5 65, 25, 15
6 06, 36, 66, 96
7 87
8
9 59, 39, 49, 79, 59, 59

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21-06-2024

ĐB 14296
Nhất 22522
Nhì 16413 77472
Ba 12845 04835 56642
03806 07785 15529
0992 5547 1099 0542
Năm 0689 4519 8337
6728 9897 5595
Sáu 389 051 276
Bảy 11 52 17 61
Đầu Đuôi
0 06
1 13, 19, 11, 17
2 22, 29, 28
3 35, 37
4 45, 42, 47, 42
5 51, 52
6 61
7 72, 76
8 85, 89, 89
9 96, 92, 99, 97, 95
Đuôi Đầu
0
1 51, 11, 61
2 22, 72, 42, 92, 42, 52
3 13
4
5 45, 35, 85, 95
6 96, 06, 76
7 47, 37, 97, 17
8 28
9 29, 99, 89, 19, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20-06-2024

ĐB 81439
Nhất 72590
Nhì 71945 14138
Ba 06355 06319 77494
79976 21958 83540
9583 1049 8833 9394
Năm 2519 9266 6072
0151 4902 8572
Sáu 683 444 632
Bảy 17 04 40 68
Đầu Đuôi
0 02, 04
1 19, 19, 17
2
3 39, 38, 33, 32
4 45, 40, 49, 44, 40
5 55, 58, 51
6 66, 68
7 76, 72, 72
8 83, 83
9 90, 94, 94
Đuôi Đầu
0 90, 40, 40
1 51
2 72, 02, 72, 32
3 83, 33, 83
4 94, 94, 44, 04
5 45, 55
6 76, 66
7 17
8 38, 58, 68
9 39, 19, 49, 19

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19-06-2024

ĐB 37567
Nhất 66937
Nhì 25002 58693
Ba 03671 38466 76277
95589 54561 50911
5029 1256 4549 4432
Năm 4493 9241 1095
9179 4924 2507
Sáu 657 014 523
Bảy 55 42 78 89
Đầu Đuôi
0 02, 07
1 11, 14
2 29, 24, 23
3 37, 32
4 49, 41, 42
5 56, 57, 55
6 67, 66, 61
7 71, 77, 79, 78
8 89, 89
9 93, 93, 95
Đuôi Đầu
0
1 71, 61, 11, 41
2 02, 32, 42
3 93, 93, 23
4 24, 14
5 95, 55
6 66, 56
7 67, 37, 77, 07, 57
8 78
9 89, 29, 49, 79, 89

Hiện nay, có rất nhiều hình thức tham gia chơi cá cược xổ số được rất đông đảo người chơi áp dụng hiện nay. Đây cũng là một trong những hình thức để người chơi thử vận may mắn của mình đồng thời tìm cho mình một con số giúp mình có cơ hội làm giàu nhanh nhất. Để có thể nâng cao được khả năng giành nhiều chiến thắng cho người chơi, chúng tôi đã thống kê kết quả xổ số 30 ngày rất chi tiết và cụ thể để anh em có thể dễ dàng quan sát một cách hiệu quả nhất. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những thông tin hữu ích được chia sẻ về bài viết bên dưới đây nhé.

Khái niệm về thống kê kết quả XSMB 30 ngày gần đây nhất

XSMB 30 ngày

30 ngày là bảng thống kê kết quả xổ số rất chi tiết và đầy đủ các thông tin trong các kỳ quay số của kết quả XSMB. Thông qua những bảng thống kê này, người chơi có thể dễ dàng lựa chọn được cho mình được những cặp số đẹp cho là đẹp nhất, hoặc liệt kê ra được những cặp số có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong các kỳ quay số. 

Nhìn chung, Bảng thống kê XSMB 30 ngày được rất nhiều người chơi lựa chọn , bởi vì nó sẽ giúp cho người chơi được rất nhiều kiến thức hữu ích trong việc tính toán các cặp số lô đề.

Tại sao phải thực hiện bảng thống kê XSMB 30 ngày?

Phương pháp thống kê XSMB 30 ngày đang được rất nhiều người chơi trong giới lô đề lựa chọn và áp dụng nhiều nhất hiện nay. Bởi vì phương pháp này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích như sau: 

Biết được những con số may mắn và chính xác

Đối với tất cả những người mới tham gia chơi lô đề, những con số thống kê về kết quả xổ số này có thể được người chơi sử dụng nhiều hơn để tìm hiểu và khám phá những cặp xổ số mỗi ngày. Với những số liệu thống kê kết quả XSMB được phân tích bởi các chuyên gia hàng đầu có nhiều năm kinh nghiệm trong giới lô đề, người chơi cũng có thể đưa ra được rất nhiều những quyết định chính xác hơn và xây dựng cho mình một chiến lược rõ ràng để bắt được những cặp số đẹp nhất, thay vì chỉ đánh theo cảm tính và dựa vào sự may mắn của mình.

Lấy một ví dụ cụ thể như sau: Thông qua bảng thống kê của kết quả xổ số 30 ngày theo các nhóm số, người chơi cũng có thể nắm bắt được nhóm số nào có phần trăm về nhiều nhất, tổng số lần xuất hiện theo từng ngày, tháng, năm  tiếp theo chính là con số bao nhiêu? Bạn cũng có thể tìm hiểu được kỹ hơn cặp số nào hay ra nhiều nhất trong ngày, tháng, năm và những cặp số nào ra ít khi về nhất.

Người chơi phải tự tin hơn khi tham gia đặt cược

Lô đề là trò chơi có tính chất may rủi, tuy nhiên người chơi cũng không thể dựa vào may mắn, nếu như các bạn cứ chơi theo cảm tính của mình, mà không có bất kỳ một phương pháp tính toán nào thật kỹ càng, như vậy kết quả thu về của chúng ta sẽ mãi bằng con số 0. Do đó, bạn cũng cần phải tìm được cho mình một cách đánh cụ thể, đặc biệt là thống kê theo bảng kết quả 30 ngày gần nhất để người chơi tự tin và chốt số hơn khi đánh cược. 

Nên áp dụng bảng thống kê kết quả XSMB 30 ngày vào thời gian nào?

XSMB 30 ngày

Chắc chắn có rất nhiều người chơi đặt câu hỏi thắc mắc không biết thời điểm nào nên áp dụng bảng kết quả XSMB 30 ngày để mang lại hiệu quả chính xác cao nhất. Do đó, người chơi cũng cần phải theo dõi kết quả XSMB 30 ngày và thực hiện theo thời gian nào chính xác nhất cụ thể dưới đây: 

  • Khi người chơi muốn thống kê lô gan mà rất lâu chưa thấy xuất hiện để nuôi nó từ 1 cho đến 3 ngày trong các kỳ quay số sắp tới. 
  • Thống kê tần suất xuất hiện của những con số qua các kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn được cho mình những con số may mắn và chính xác nhất. 

Có thể xem kết quả thống kê XSMB 30 ngày ở đâu uy tín chính xác nhất?

Sử dụng bảng thống kê kết quả xổ số kiến thiết mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích và giúp cho người chơi có được những thông tin vô cùng nhanh chóng và chính xác nhất về những con số mà người chơi đang cần. Tuy nhiên, nó không chỉ giúp cho người chơi hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số kiến thiết mà còn giúp cho người chơi đưa ra được những cơ sở và quyết định mang lại nhiều hiệu quả để nâng cao được tỷ lệ giành chiến thắng lên cho mình. 

Hiện nay cũng đã có rất nhiều trang web cung cấp bảng thống kê kết quả xổ số kiến thiết để người chơi có thể dễ dàng xem và áp dụng được một cách chính xác nhất. Trong đó, bài viết của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng dành cho người chơi có thể tham khảo bảng thống kê kết quả xổ số 30 ngày gần nhất. Qua bài viết này chúng tôi sẽ đưa ra cho người chơi những ưu điểm nổi bật mà không ai có thể bỏ qua đó là: 

  • Đưa bảng thống kê kết quả XSMB 30 ngày đầy đủ chi tiết và chính xác nhất để người chơi có thể dễ dàng giành được nhiều chiến thắng, chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm cũng như các phương pháp chơi lô đề hay từ những chuyên gia cược thủ đứng hàng đầu . 
  • Bảng thống kê kết quả XSMB 30 ngày và tổng hợp nhiều thông tin nhất, từ đó hỗ trợ cho người chơi dễ dàng để có được những số liệu mà bạn mong muốn không cần phải tốn nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu mà bạn đang tìm kiếm. 
  • Thao tác tìm kiếm dễ dàng, nhanh chóng : các bước thực hiện thao tác tìm kiếm bảng thống kê kết quả XSMB 30 ngày rất dễ dàng và nhanh chóng. 
  • Không chỉ có bảng kết quả XSMB 30 ngày mà còn tập hợp đầy đủ các thông tin về phương pháp chơi lô gan, lô kép hay nhất, và tần suất xuất hiện của các con số trong các kỳ quay số mở giải thưởng. 

Cách xem bảng thống kê kết quả XSMB 30 ngày hiệu quả và chính xác nhất

thống kê kết quả XSMB 30 ngày

Để có thể nhanh chóng xem được những thông tin chi tiết trong bảng thống kê kết quả xổ số 30 ngày, các bạn hãy làm theo các bước thao tác cụ thể như sau đây: 

  • Bước thứ nhất: Mời người chơi truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
  • Bước thứ hai: Trang chủ được hiện ra, trên thanh menu người chơi hãy nhấp chọn vào mục “Kết quả”.
  • Bước thứ ba: Sau đó bạn chọn mục “Thống kê XSMB 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ một cách nhanh chóng và chính xác nhất để người chơi tham khảo. 

Qua những thông tin ở bài viết trên được chúng tôi chia sẻ, hy vọng qua người chơi có thể nhận về cho mình được những thông tin hữu ích về bảng thống kê kết quả XSMB 30 ngày.Mong rằng anh em sẽ tìm được cho mình những con số chính xác nhất, để giúp cho các bạn luôn luôn giành được thật nhiều chiến thắng !.