Bộ đề từ 00 đến 99 – Cách chơi các bộ số lô đề chi tiết

Những bộ đề từ 00 đến 99 là bài tổng hợp tất cả những bộ số đề có tại thời điểm hiện nay. Qua bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu về dàn đề và biết được về các thuật ngữ những con số. Ở trên diễn đàn chúng ta có rất nhiều bạn đã chốt số dàn đề với các bộ đề.

Theo danh sách các bộ số đề này xuất phát phải từ đâu và tại sao lại có như thế và tại sao thì tôi chưa nắm rõ được. Bạn nào biết được xuất xứ khởi nguồn của nó, thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. 

Cặp số đề từ 00 đến 99 chi tiết nhất

CẶP SỐ ĐỀ TỪ 00 ĐẾN 99 CHI TIẾT NHẤT

Bên dưới đây là danh sách chi tiết cho bạn thấy tất cả 100 bộ số đề. Bạn hãy tham khảo qua nhé, trong các trường hợp phương pháp soi cầu của bạn cần bộ số nào thì hãy nhớ đến bài viết này nhé.

>> Giờ vàng chốt số

Lời Khuyên cho bạn chơi dàn đề hãy chơi thử online để có tỷ lệ thắng 1 ăn 99. Hoặc nếu bạn chơi tại offline thì chỉ có tỷ lệ thấp hơn 1 ăn 80 hoặc 1 ăn 70 thôi. Chơi lô online cũng có cái rất tiện lợi mà giá lại rẻ hơn bên ngoài.Ở đâu cũng có thể chơi được, Tôi khuyên bạn nếu được chơi thử online để nhận được sự tối ưu và lợi nhuận cho bản thân nhé. 

BỘ SỐ ĐỀ CHI TIẾT CẶP SỐ ĐỀ
Bộ 00 55,50,05,00.
Bộ 01 65,56,01,15,51,60,06,10.
Bộ 02 75,57,25,52,70,07,02,20.
Bộ 03 85,58,35,53,03,30,08,80.
Bộ 04 95,59,04,40,54,45,09,90.
Bộ 05 00,55,05,50.
Bộ 06 51,15,56,65,06,60,01,10.
Bộ 07 52,25,02,20,07,70,57,75.
Bộ 08 53,35,58,85,08,80,03,30.
Bộ 09 54,45,09,90,59,95,04,40.
Bộ 10 65,56,60,06,10,01,15,51.
Bộ 11 11,61,66,16
Bộ 12 67,76,17,71,62,26,12,21.
Bộ 13 68,86,13,31,63,36,18,81.
Bộ 14 69,96,14,41,64,46,19,91.
Bộ 15 60,06,15,51,65,56,10,01.
Bộ 16 11,16,61,66
Bộ 17 62,26,12,21,67,76,17,71
Bộ 18 63,36,18,81,68,86,13,31.
Bộ 19 64,46,19,91,69,96,14,41.
Bộ 20 75,57,20,02,70,07,25,52.
Bộ 21 76,67,21,12,71,17,26,62
Bộ 22 72,77,22,27.
Bộ 23 78,87,23,32,28,82.73,37.
Bộ 24 79,97,29,92,74,47,24,42.
Bộ 25 75,57,25,52,70,07,20,02.
Bộ 26 71,17,26,62,76,67,21,12.
Bộ 27 27,72,77,22.
Bộ 28 73,37,28,82,78,87,23,32.
Bộ 29 79,97,29,92,74,47,24,42.
Bộ 30 85,58,30,03,80,08,35,53.
Bộ 31 86,68,31,13,81,18,36,63.
Bộ 32 87,78,32,23,82,28,37,73.
Bộ 33 88,83,33,38.
Bộ 34 89,98,39,93,34,43,84,48.
Bộ 35 80,08,35,53,85,58,30,03.
Bộ 36 81,18,36,63,86,68,31,13
Bộ 37 82,28,37,73,87,78,32,23.
Bộ 38 88,83,38,33.
Bộ 39 84,48,39,93,89,98,34,43
Bộ 40 95,59,40,04,90,09,45,54
Bộ 41 96,69,91,19,41,14,46,64.
Bộ 42 97,79,42,24,92,29,47,74,,
Bộ 43 93,39,43,34,98,89,48,84,
Bộ 44 99,44,94,49
Bộ 45 90,09,45,54,95,59,40,04
Bộ 46 91,19,46,64,96,69,41,14,
Bộ 47 92,29,47,74,97,79,42,24.
Bộ 48 98,89,93,39,48,84,43,34.
Bộ 49 99,94,44,49,
Bộ 50 00,05,50,55
Bộ 51 56,65,51,15,06,60,01,10
Bộ 52 07,70,02,20,52,25,57,75
Bộ 53 58,85,08,80,53,35,,03,30.
Bộ 54 59,95,09,90,54,45,04,40
Bộ 55 00,05,55,50.
Bộ 56 56,65,06,60,51,15,01,10
Bộ 57 07,70,52,25,57,75,02,20
Bộ 58 08,80,58,85,53,35,03,30
Bộ 59 09,90,59,95,54,45,04,40
Bộ 60 10,01,15,51,65,56,60,06
Bộ 61 66,11,16,61
Bộ 62 12,21,17,71,67,76,62,26
Bộ 63 18,81,63,36,13,31,68,86
Bộ 64 69,96,14,41,19,91,64,46
Bộ 65 60,06,65,56,15,51,10,01
Bộ 66 16,11,66,61
Bộ 67 62,26,17,71,12,21,67,76
Bộ 68 13,31,63,36,18,81,,68,86
Bộ 69 64,46,19,91,14,41,69,96
Bộ 70 75,57,20,02,25,52,70,07
Bộ 71 76,67,21,12,26,62,71,17
Bộ 72 72,22,27,77
Bộ 73 73,78,87,23,32,28,82,37,
Bộ 74 47,74,79,97,24,42,,29,92
Bộ 75 75,57,20,02,70,07,25,52
Bộ 76 76,67,26,62,21,12,71,17,
Bộ 77 72,27,77,22
Bộ 78 28,82,23,32,78,87,73,37,
Bộ 79 92,24,42,79,97,74,47,29
Bộ 80 30,03,35,53,80,08,85,58
Bộ 81 36,63,81,18,31,13,86,68
Bộ 82 87,78,82,28,37,73,32,23
Bộ 83 83,88,33,38,
Bộ 84 98,34,84,48,89,43,39,93
Bộ 85 85,58,35,53,30,03,80,08
Bộ 86 63,3181,18,36,13,86,68
Bộ 87 82,28,37,73,32,23,87,78
Bộ 88 38,33,88,83,
Bộ 89 39,93,84,48,34,43,89,98,
Bộ 90 95,59,90,09,40,04,45,54
Bộ 91 96,69,91,19,41,14,46,64
Bộ 92 97,79,92,29,42,24,47,74
Bộ 93 98,89,93,39,43,34,48,84
Bộ 94 99,44,94,49,
Bộ 95 90,09,95,59,40,04,45,54,
Bộ 96 96,69,46,64,41,14,91,19
Bộ 97 92,29,97,79,,47,74,42,24
Bộ 98 93,39,48,84,43,34,98,89
Bộ 99 49,44,99,94

Đây là toàn bộ danh sách bộ số đề được tôi tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Bạn hãy tìm chính xác những bộ số đề mình cần nhé. Khi bạn đánh các bộ đề này nên lưu ý đánh hết, không nên loại bỏ nếu bạn chưa có kinh nghiệm lọc đề.

Các cách đánh bộ đề có hiệu quả cao nhất

CÁC CÁCH ĐÁNH BỘ ĐỀ CÓ HIỆU QUẢ CAO NHẤT

Sau đây dàn đề là cách chơi nhiều số đề cùng một lúc. Tùy vào cách phương pháp soi cầu đề mà có những bộ đề khác biệt. Bên trên chúng tôi đã tổng hợp được 100 bộ đề từ 00 đến 99 rất chi tiết giúp bạn có thể dễ dàng tìm kiếm những con số của bản thân.

Để bạn luôn thắng lợ vài luôn đạt kết quả cao nhất,để an toàn nhất. Bạn hãy cẩn thận tính toán thật kỹ số tiền mình chơi và chuỗi ngày mình nuôi. Bạn cần xác định nuôi bộ đề đó trong bao nhiêu lâu và sau đó hãy chuẩn bị số vốn thật đầy đủ.

Ngoài ra bạn nào có vốn ít thì hãy chia nhỏ vốn để nuôi. Còn nếu bạn nhiều vốn thì bạn có thể nâng khung để nhằm tạo lợi nhuận cao nhất có thể. Có rất nhiều các bí kíp soi cầu cho để ra cầu lô với các dàn đề trên.

Nhiều bạn cho rằng đánh dàn đề không hiệu quả. Thực tế thì lại khác, bản thân những người chơi dàn đề đã hơn 2 năm qua luôn đạt lợi nhuận đều đặn.

>> Bantinlode.com

Chơi bộ đề có nên chơi online

CHƠI BỘ ĐỀ CÓ NÊN CHƠI ONLINE

Các hình thức đánh theo bộ đề là chúng ta phải đánh rất nhiều số khác nhau. Thì tỷ lệ trả thưởng đánh bên ngoài thường là 1 ăn 80 hoặc 1 ăn 70. Như thế sẽ bất lợi cho những bạn nào chơi dàn nhiều số. Nếu như có dàn nào đó có hơn 60 số thì chắc chắn các bạn sẽ không muốn vào tiền.

Khi chơi online thì lại khác tỷ lệ trả thưởng là 1 ăn 99. Được như vậy thì bạn hoàn toàn thoải mái khi đánh tất cả các loại bộ đề dù ngắn hay dài. 

Ví dụ: Nếu đánh dàn 78 số mỗi con 10k hết 780k. Thắng sẽ nhận được 990k như vậy có lãi 310k.

Còn đánh đề bạch thủ 1 số là bạn sẽ có 1% cơ hội trúng, còn đánh 68 số là bnaj đã nắm trong tay 68% cơ hội trúng. 

Trên đây là tổng hợp những thông tin chi tiết về bộ đề từ 00 đến 99, cách chơi các bộ số lô đề đạt hiệu quả cao nhất. Các bạn hãy truy cập kienthuclode.com thường xuyên để cập nhật những kinh nghiệm lô đề mới và chính xác nhất nhé !