Soi cầu dàn đề 5 số cực chuẩn cho lô thủ hôm nay

Dàn đề 5 số là gì? Hiện nay có những cách chơi dàn đề 5 con số nào mang lại hiệu quả nhất. Việc tham khảo dàn đề 5 số tại bài viết của Kiến Thức Lô Đề có phải là sự lựa chọn sáng suốt hay không? Để hiểu rõ về phương pháp chơi này nhiều hơn thì anh em hãy tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Dàn đề 5 số hôm nay siêu chuẩn

Ngày bắt đầuDàn đề 5 sốKết quả
21/03/202462 - 89 - 56 - 51chờ
09/02/202432 - 86 - 73 - 43 - 40Trượt
08/02/202420 - 79 - 95 - 07 - 54Trượt
07/02/202447 - 04 - 37 - 79 - 89Trượt
06/02/202441 - 43 - 71 - 30 - 10Trượt
05/02/202423 - 27 - 29 - 87 - 72Trượt
04/02/202415 - 91 - 90 - 49 - 74Trượt
03/02/202464 - 91 - 03 - 51 - 59Trượt
02/02/202448 - 62 - 93 - 15 - 51Trượt
01/02/202436 - 70 - 13 - 85 - 81Trượt
31/01/202441 - 36 - 71 - 70 - 27Trượt
30/01/202430 - 62 - 80 - 10 - 01Trượt
29/01/202427 - 47 - 78 - 71 - 39Trượt
28/01/202471 - 78 - 89 - 36 - 45Trượt
27/01/202431 - 85 - 97 - 26 - 29Trượt
26/01/202465 - 86 - 08 - 58 - 23Trượt
25/01/202420 - 41 - 69 - 52 - 83Trượt
24/01/202476 - 58 - 45 - 30 - 05Trượt
23/01/202410 - 23 - 70 - 13 - 59Trượt
22/01/202481 - 45 - 84 - 39 - 51Trượt
21/01/202424 - 42 - 73 - 43 - 92Trượt
20/01/202462 - 63 - 45 - 47 - 75Trượt
19/01/202476 - 75 - 37 - 97 - 53Trượt
18/01/202430 - 28 - 15 - 83 - 74Trượt
17/01/202416 - 62 - 67 - 52 - 56Trượt
16/01/202492 - 15 - 10 - 42 - 09Trượt
15/01/202421 - 56 - 78 - 42 - 27Trượt
14/01/202476 - 84 - 01 - 41 - 15Trượt
13/01/202429 - 62 - 23 - 89 - 12Trượt
12/01/202484 - 75 - 92 - 07 - 67Trượt
11/01/202414 - 57 - 04 - 49 - 64Trượt
10/01/202467 - 29 - 86 - 16 - 59Trượt
09/01/202492 - 81 - 86 - 10 - 26Trượt
08/01/202447 - 98 - 15 - 80 - 45Trượt
07/01/202471 - 27 - 18 - 01 - 87Ăn 18
06/01/202474 - 63 - 16 - 13 - 79Trượt
05/01/202476 - 04 - 16 - 68 - 53Trượt
04/01/202407 - 37 - 65 - 45 - 31Trượt
03/01/202457 - 93 - 27 - 15 - 29Trượt
02/01/202447 - 60 - 81 - 95 - 09Trượt
01/01/202458 - 76 - 60 - 10 - 45Trượt
31/12/202392 - 78 - 94 - 62 - 12Trượt
30/12/202304 - 90 - 71 - 58 - 32Trượt
29/12/202380 - 14 - 68 - 39 - 57Trượt
28/12/202374 - 07 - 31 - 41 - 84Ăn 31
27/12/202308 - 50 - 39 - 62 - 12Trượt
26/12/202306 - 61 - 81 - 21 - 12Trượt
25/12/202332 - 38 - 43 - 42 - 18Trượt
24/12/202319 - 29 - 48 - 45 - 63Trượt
23/12/202328 - 08 - 80 - 34 - 96Trượt
22/12/202320 - 51 - 09 - 04 - 32Trượt
21/12/202307 - 63 - 93 - 35 - 70Trượt
20/12/202370 - 61 - 21 - 05 - 34Trượt
19/12/202397 - 89 - 14 - 31 - 04Trượt
18/12/202395 - 46 - 35 - 89 - 34Trượt
17/12/202393 - 84 - 53 - 09 - 04Trượt
16/12/202363 - 79 - 34 - 36 - 64Trượt
15/12/202398 - 85 - 46 - 30 - 68Trượt
14/12/202309 - 95 - 15 - 54 - 91Trượt
13/12/202368 - 85 - 42 - 21 - 03Trượt
12/12/202381 - 72 - 16 - 03 - 19Trượt
11/12/202379 - 82 - 71 - 21 - 72Trượt
10/12/202349 - 28 - 67 - 76 - 91Trượt
09/12/202376 - 83 - 16 - 39 - 60Trượt
08/12/202381 - 68 - 45 - 95 - 20Trượt
07/12/202382 - 61 - 39 - 64 - 84Trượt
06/12/202347 - 19 - 36 - 67 - 97Trượt
05/12/202386 - 02 - 80 - 87 - 62Trượt
04/12/202327 - 81 - 37 - 18 - 73Trượt
03/12/202349 - 90 - 87 - 48 - 46Trượt
02/12/202303 - 98 - 52 - 48 - 35Trượt
01/12/202373 - 08 - 59 - 87 - 57Trượt
30/11/202329 - 68 - 50 - 67 - 60Trượt
29/11/202392 - 14 - 58 - 15 - 27Trượt
28/11/202375 - 52 - 93 - 56 - 97Trượt
27/11/202364 - 50 - 96 - 32 - 12Trượt
26/11/202382 - 59 - 42 - 81 - 26Trượt
25/11/202306 - 03 - 81 - 43 - 09Trượt
24/11/202345 - 92 - 78 - 54 - 03Trượt
23/11/202308 - 34 - 54 - 75 - 03Trượt
22/11/202360 - 69 - 16 - 81 - 57Trượt
21/11/202395 - 42 - 97 - 18 - 31Trượt
20/11/202303 - 60 - 05 - 62 - 53Trượt
19/11/202392 - 09 - 03 - 27 - 58Trượt
18/11/202345 - 39 - 76 - 91 - 68Trượt
17/11/202324 - 23 - 34 - 39 - 17Trượt
16/11/202392 - 94 - 56 - 15 - 46Trượt
15/11/202312 - 01 - 13 - 16 - 62Trượt
14/11/202397 - 08 - 94 - 16 - 61Trượt
13/11/202316 - 91 - 21 - 30 - 51Trượt
12/11/202381 - 50 - 25 - 46 - 71Trượt
11/11/202362 - 90 - 26 - 43 - 16Trượt
10/11/202380 - 27 - 90 - 34 - 30Trượt
09/11/202334 - 04 - 05 - 82 - 53Trượt
08/11/202395 - 46 - 26 - 52 - 03Ăn 26
07/11/202325 - 32 - 31 - 40 - 80Trượt
06/11/202368 - 87 - 19 - 60 - 10Trượt
05/11/202323 - 37 - 92 - 85 - 41Trượt
04/11/202351 - 98 - 67 - 47 - 60Trượt
03/11/202309 - 49 - 98 - 25 - 97Trượt
02/11/202310 - 01 - 95 - 39 - 19Trượt
01/11/202310 - 92 - 01 - 50 - 45Trượt
31/10/202378 - 25 - 04 - 17 - 98Trượt
30/10/202335 - 95 - 67 - 52 - 64Trượt
29/10/202303 - 80 - 71 - 47 - 46Trượt
28/10/202379 - 05 - 12 - 10 - 29Trượt
27/10/202394 - 02 - 72 - 36 - 10Ăn 36
26/10/202375 - 30 - 29 - 98 - 68Trượt
25/10/202383 - 31 - 59 - 01 - 95Trượt
24/10/202303 - 16 - 60 - 62 - 05Trượt
23/10/202363 - 85 - 61 - 56 - 31Trượt
22/10/202361 - 52 - 65 - 93 - 18Ăn 18
21/10/202328 - 83 - 13 - 84 - 50Trượt
20/10/202365 - 04 - 95 - 46 - 27Trượt
19/10/202315 - 57 - 70 - 73 - 05Ăn 05
18/10/202392 - 85 - 23 - 97 - 95Trượt
17/10/202315 - 21 - 75 - 42 - 81Trượt
16/10/202332 - 87 - 60 - 56 - 27Trượt
15/10/202362 - 34 - 42 - 49 - 72Trượt
14/10/202323 - 24 - 52 - 59 - 81Trượt
13/10/202337 - 86 - 29 - 17 - 72Trượt
12/10/202304 - 27 - 48 - 89 - 83Trượt
11/10/202303 - 89 - 18 - 39 - 61Trượt
10/10/202381 - 12 - 95 - 15 - 71Trượt
09/10/202307 - 82 - 24 - 13 - 12Trượt
08/10/202358 - 20 - 16 - 21 - 87Trượt
07/10/202302 - 79 - 29 - 38 - 09Trượt
06/10/202303 - 02 - 40 - 18 - 34Trượt
05/10/202347 - 84 - 80 - 03 - 38Trượt
04/10/202337 - 97 - 23 - 49 - 34Trượt
03/10/202361 - 72 - 51 - 40 - 64Trượt
02/10/202317 - 56 - 50 - 84 - 02Trượt
01/10/202361 - 78 - 15 - 38 - 76Trượt
30/09/202324 - 05 - 64 - 40 - 61Trượt
29/09/202361 - 09 - 79 - 71 - 12Trượt
28/09/202319 - 48 - 17 - 27 - 25Trượt
27/09/202305 - 51 - 20 - 70 - 92Trượt
26/09/202318 - 80 - 59 - 89 - 46Trượt
25/09/202334 - 85 - 98 - 95 - 25Trượt
24/09/202396 - 09 - 82 - 03 - 91Trượt
23/09/202352 - 05 - 68 - 18 - 41Trượt
22/09/202338 - 28 - 85 - 52 - 78Trượt
21/09/202397 - 37 - 86 - 47 - 74Trượt
20/09/202387 - 91 - 95 - 60 - 67Trượt
19/09/202390 - 62 - 91 - 98 - 13Trượt
18/09/202387 - 91 - 95 - 15 - 03Trượt
17/09/202326 - 80 - 81 - 15 - 41Trượt
16/09/202356 - 02 - 04 - 64 - 81Trượt
15/09/202364 - 76 - 29 - 41 - 89Trượt
14/09/202394 - 08 - 89 - 25 - 87Trượt
13/09/202328 - 29 - 72 - 45 - 06Trượt
12/09/202354 - 95 - 81 - 52 - 01Trượt
11/09/202397 - 80 - 67 - 83 - 20Trượt
10/09/202347 - 13 - 51 - 42 - 69Trượt
09/09/202323 - 25 - 49 - 10 - 68Trượt
08/09/202338 - 56 - 46 - 09 - 41Trượt
07/09/202363 - 13 - 61 - 45 - 85Trượt
06/09/202319 - 91 - 59 - 81 - 17Trượt
05/09/202339 - 10 - 40 - 36 - 45Trượt
04/09/202346 - 92 - 52 - 71 - 74Trượt
03/09/202379 - 80 - 76 - 83 - 40Trượt
02/09/202313 - 17 - 14 - 85 - 23Trượt
01/09/202382 - 39 - 73 - 49 - 17Trượt
31/08/202342 - 96 - 41 - 68 - 63Trượt
30/08/202319 - 17 - 31 - 16 - 69Trượt
29/08/202317 - 53 - 49 - 94 - 89Trượt
28/08/202342 - 75 - 92 - 48 - 79Trượt
27/08/202394 - 39 - 09 - 13 - 83Trượt
26/08/202314 - 81 - 19 - 67 - 78Trượt
25/08/202336 - 84 - 15 - 09 - 38Trượt
24/08/202398 - 01 - 95 - 92 - 16Trượt
23/08/202337 - 32 - 03 - 86 - 19Trượt
22/08/202385 - 91 - 92 - 76 - 86Trượt
21/08/202354 - 21 - 59 - 02 - 20Ăn 21
20/08/202339 - 18 - 72 - 68 - 47Trượt
19/08/202365 - 91 - 62 - 98 - 21Trượt
18/08/202359 - 16 - 68 - 31 - 86Trượt
17/08/202370 - 10 - 51 - 90 - 78Trượt
16/08/202312 - 26 - 04 - 79 - 68Trượt
15/08/202326 - 87 - 28 - 56 - 72Trượt
14/08/202340 - 39 - 71 - 59 - 27Trượt
13/08/202321 - 23 - 59 - 63 - 90Trượt
12/08/202335 - 70 - 53 - 25 - 81Trượt
11/08/202343 - 23 - 74 - 05 - 58Trượt
10/08/202302 - 51 - 27 - 50 - 19Ăn 02
09/08/202347 - 37 - 74 - 07 - 92Trượt
08/08/202382 - 95 - 16 - 83 - 19Trượt
07/08/202306 - 95 - 41 - 52 - 50Trượt
06/08/202306 - 86 - 39 - 59 - 89Trượt
05/08/202330 - 18 - 35 - 81 - 14Trượt
04/08/202309 - 47 - 25 - 58 - 56Trượt
03/08/202353 - 12 - 72 - 45 - 29Trượt
02/08/202370 - 53 - 61 - 89 - 92Trượt
01/08/202356 - 51 - 91 - 73 - 36Trượt
31/07/202363 - 31 - 06 - 56 - 83Trượt
30/07/202327 - 32 - 59 - 49 - 85Trượt
29/07/202390 - 12 - 60 - 39 - 83Trượt
28/07/202353 - 34 - 89 - 98 - 79Trượt
27/07/202304 - 72 - 92 - 52 - 15Trượt
26/07/202331 - 79 - 39 - 16 - 87Trượt
25/07/202389 - 08 - 06 - 04 - 73Trượt
24/07/202327 - 75 - 46 - 62 - 73Trượt
23/07/202362 - 68 - 84 - 23 - 46Ăn 62
22/07/202357 - 40 - 59 - 90 - 21Trượt
21/07/202398 - 56 - 84 - 43 - 51Trượt
20/07/202357 - 89 - 73 - 39 - 02Trượt
19/07/202361 - 28 - 97 - 81 - 23Trượt
18/07/202374 - 16 - 26 - 54 - 89Trượt
17/07/202398 - 87 - 38 - 31 - 73Trượt
16/07/202324 - 32 - 45 - 21 - 57Trượt
15/07/202349 - 24 - 15 - 80 - 09Trượt
14/07/202320 - 30 - 14 - 43 - 02Trượt
13/07/202342 - 35 - 40 - 34 - 58Trượt
12/07/202350 - 46 - 10 - 94 - 25Trượt
11/07/202343 - 48 - 71 - 64 - 42Trượt
10/07/202351 - 28 - 43 - 39 - 34Trượt
09/07/202325 - 61 - 10 - 84 - 96Trượt
08/07/202378 - 20 - 41 - 74 - 02Trượt
07/07/202378 - 18 - 23 - 52 - 13Trượt
06/07/202361 - 74 - 94 - 85 - 92Trượt
05/07/202308 - 57 - 56 - 51 - 98Trượt
04/07/202368 - 43 - 25 - 70 - 50Trượt
03/07/202307 - 56 - 06 - 69 - 39Trượt
02/07/202373 - 80 - 97 - 72 - 81Trượt
01/07/202383 - 94 - 27 - 86 - 82Trượt
30/06/202345 - 37 - 79 - 51 - 52Ăn 51
29/06/202359 - 93 - 40 - 19 - 51Trượt
28/06/202335 - 91 - 69 - 80 - 72Trượt
27/06/202331 - 93 - 16 - 41 - 14Trượt
26/06/202309 - 71 - 18 - 10 - 45Trượt
25/06/202320 - 07 - 69 - 54 - 97Trượt
24/06/202371 - 34 - 95 - 73 - 48Trượt
23/06/202339 - 31 - 26 - 72 - 97Trượt
22/06/202353 - 62 - 45 - 58 - 94Trượt
21/06/202308 - 93 - 84 - 67 - 95Trượt
20/06/202324 - 94 - 50 - 10 - 87Trượt
19/06/202393 - 38 - 07 - 23 - 57Trượt
18/06/202349 - 72 - 41 - 12 - 64Trượt
17/06/202323 - 37 - 63 - 01 - 92Trượt
16/06/202359 - 68 - 69 - 86 - 27Trượt
15/06/202364 - 31 - 97 - 49 - 98Trượt
14/06/202392 - 32 - 73 - 28 - 19Trượt
13/06/202359 - 83 - 40 - 14 - 27Trượt
12/06/202305 - 19 - 02 - 86 - 70Trượt
11/06/202349 - 35 - 09 - 31 - 83Trượt
10/06/202326 - 19 - 38 - 39 - 50Trượt
09/06/202393 - 30 - 35 - 57 - 56Trượt
08/06/202372 - 13 - 02 - 54 - 75Trượt
07/06/202367 - 95 - 61 - 84 - 05Trượt
06/06/202353 - 47 - 79 - 73 - 54Ăn 79
05/06/202359 - 91 - 25 - 36 - 54Trượt
04/06/202336 - 47 - 78 - 82 - 50Trượt
03/06/202352 - 23 - 21 - 08 - 10Trượt
02/06/202337 - 19 - 82 - 27 - 98Trượt
01/06/202310 - 21 - 53 - 79 - 89Ăn 21
31/05/202393 - 37 - 34 - 45 - 47Trượt
30/05/202393 - 42 - 63 - 90 - 68Trượt
29/05/202346 - 12 - 41 - 31 - 47Trượt
28/05/202342 - 80 - 89 - 61 - 46Trượt
27/05/202324 - 36 - 01 - 81 - 27Trượt
26/05/202302 - 40 - 86 - 13 - 48Trượt
25/05/202301 - 14 - 05 - 80 - 52Trượt
24/05/202320 - 59 - 94 - 79 - 21Trượt
23/05/202310 - 12 - 02 - 58 - 34Trượt
22/05/202328 - 85 - 62 - 50 - 41Trượt
21/05/202354 - 72 - 10 - 73 - 17Trượt
20/05/202381 - 08 - 39 - 97 - 95Trượt
19/05/202385 - 60 - 43 - 39 - 18Trượt
18/05/202338 - 78 - 09 - 80 - 40Trượt
17/05/202306 - 46 - 75 - 89 - 79Trượt
16/05/202384 - 80 - 71 - 76 - 34Trượt
15/05/202307 - 25 - 70 - 53 - 94Trượt
14/05/202334 - 96 - 26 - 10 - 09Trượt
13/05/202350 - 90 - 16 - 86 - 15Trượt
12/05/202380 - 86 - 69 - 91 - 61Trượt
11/05/202318 - 68 - 23 - 31 - 83Trượt
10/05/202354 - 19 - 53 - 91 - 76Trượt
09/05/202372 - 82 - 59 - 62 - 73Trượt
08/05/202379 - 48 - 01 - 59 - 12Trượt
07/05/202348 - 50 - 29 - 60 - 79Ăn 60
06/05/202394 - 57 - 65 - 76 - 07Trượt
05/05/202360 - 47 - 75 - 61 - 28Ăn 47
04/05/202361 - 78 - 70 - 25 - 01Trượt
03/05/202338 - 40 - 84 - 32 - 91Trượt
02/05/202390 - 15 - 21 - 79 - 82Trượt
01/05/202329 - 19 - 45 - 14 - 86Trượt
30/04/202382 - 85 - 89 - 43 - 32Trượt
29/04/202375 - 67 - 71 - 38 - 36Trượt
28/04/202397 - 12 - 17 - 02 - 72Trượt
27/04/202398 - 30 - 14 - 75 - 21Trượt
26/04/202340 - 92 - 32 - 10 - 52Trượt
25/04/202319 - 50 - 32 - 26 - 30Trượt
24/04/202338 - 93 - 65 - 49 - 01Trượt
23/04/202326 - 24 - 96 - 17 - 69Trượt
22/04/202335 - 86 - 51 - 20 - 25Trượt
21/04/202362 - 06 - 24 - 79 - 68Trượt
20/04/202305 - 57 - 25 - 52 - 92Trượt
19/04/202357 - 25 - 63 - 81 - 01Trượt
18/04/202382 - 17 - 07 - 29 - 28Trượt
17/04/202354 - 14 - 80 - 61 - 30Trượt
16/04/202368 - 06 - 43 - 62 - 71Trượt
15/04/202339 - 08 - 23 - 18 - 50Trượt
14/04/202336 - 76 - 35 - 05 - 84Trượt
13/04/202349 - 70 - 95 - 64 - 81Trượt
12/04/202359 - 69 - 82 - 10 - 84Trượt
11/04/202326 - 12 - 53 - 92 - 04Trượt
10/04/202335 - 47 - 26 - 51 - 41Trượt
09/04/202349 - 19 - 48 - 68 - 82Trượt
08/04/202385 - 35 - 28 - 96 - 60Trượt
07/04/202323 - 05 - 32 - 07 - 50Trượt
06/04/202375 - 16 - 20 - 73 - 42Trượt
05/04/202309 - 14 - 57 - 21 - 02Trượt
04/04/202357 - 47 - 26 - 08 - 07Trượt
03/04/202334 - 69 - 91 - 46 - 42Trượt
02/04/202350 - 61 - 36 - 76 - 12Trượt
01/04/202361 - 85 - 63 - 09 - 68Trượt
31/03/202346 - 93 - 92 - 36 - 61Trượt
30/03/202363 - 03 - 08 - 74 - 27Trượt
29/03/202367 - 47 - 87 - 80 - 14Ăn 67
28/03/202387 - 81 - 89 - 94 - 39Trượt
27/03/202396 - 80 - 53 - 07 - 38Trượt
26/03/202339 - 03 - 48 - 13 - 62Trượt
25/03/202364 - 54 - 01 - 52 - 25Trượt
24/03/202302 - 58 - 37 - 64 - 65Trượt
23/03/202336 - 53 - 98 - 35 - 02Trượt
22/03/202327 - 80 - 15 - 28 - 49Trượt
21/03/202314 - 87 - 67 - 24 - 85Trượt
20/03/202372 - 29 - 35 - 04 - 39Trượt
19/03/202395 - 79 - 32 - 16 - 94Trượt
18/03/202396 - 61 - 58 - 39 - 35Trượt
17/03/202338 - 29 - 04 - 43 - 47Trượt
16/03/202305 - 29 - 32 - 76 - 43Trượt
15/03/202362 - 63 - 49 - 54 - 36Trượt
14/03/202326 - 43 - 89 - 86 - 19Trượt
13/03/202348 - 38 - 60 - 31 - 32Trượt
12/03/202321 - 43 - 31 - 58 - 70Trượt
11/03/202306 - 80 - 07 - 53 - 87Trượt
10/03/202338 - 84 - 74 - 78 - 32Trượt
09/03/202353 - 63 - 30 - 02 - 93Trượt
08/03/202384 - 56 - 53 - 58 - 43Trượt
07/03/202362 - 14 - 87 - 06 - 46Trượt
06/03/202315 - 10 - 36 - 18 - 13Trượt
05/03/202359 - 49 - 35 - 54 - 56Trượt
04/03/202324 - 07 - 54 - 49 - 83Trượt
03/03/202393 - 19 - 63 - 35 - 61Trượt
02/03/202320 - 35 - 65 - 42 - 30Trượt
01/03/202347 - 96 - 06 - 09 - 65Trượt
28/02/202378 - 84 - 37 - 58 - 67Trượt
27/02/202310 - 45 - 35 - 89 - 07Trượt
26/02/202373 - 37 - 60 - 61 - 87Ăn 60
25/02/202317 - 37 - 43 - 58 - 31Trượt
24/02/202346 - 93 - 07 - 28 - 69Trượt
23/02/202341 - 04 - 90 - 39 - 84Trượt
22/02/202380 - 05 - 23 - 39 - 62Trượt
21/02/202395 - 31 - 34 - 57 - 32Trượt
20/02/202336 - 84 - 68 - 61 - 94Trượt
19/02/202320 - 56 - 14 - 93 - 59Trượt
18/02/202345 - 75 - 97 - 63 - 86Trượt
17/02/202302 - 03 - 12 - 46 - 45Trượt
16/02/202352 - 18 - 07 - 72 - 81Trượt
15/02/202301 - 78 - 03 - 52 - 43Trượt
14/02/202316 - 51 - 67 - 48 - 90Trượt
13/02/202301 - 13 - 85 - 78 - 38Trượt
12/02/202323 - 47 - 35 - 34 - 43Trượt
11/02/202392 - 87 - 89 - 26 - 31Trượt
10/02/202359 - 08 - 80 - 50 - 32Trượt
09/02/202381 - 64 - 58 - 59 - 07Trượt
08/02/202369 - 85 - 49 - 08 - 82Trượt
07/02/202310 - 52 - 95 - 48 - 09Trượt
06/02/202310 - 78 - 63 - 54 - 08Trượt
05/02/202320 - 76 - 29 - 74 - 16Trượt
04/02/202328 - 37 - 61 - 83 - 96Trượt
03/02/202358 - 57 - 87 - 26 - 06Trượt
02/02/202351 - 15 - 52 - 61 - 47Trượt
01/02/202353 - 16 - 05 - 52 - 64Trượt
31/01/202393 - 29 - 61 - 51 - 71Ăn 61
30/01/202323 - 67 - 81 - 14 - 74Trượt
19/01/202346 - 81 - 82 - 93 - 54Trượt
18/01/202352 - 92 - 80 - 03 - 40Trượt
17/01/202319 - 51 - 72 - 06 - 40Trượt
16/01/202312 - 78 - 53 - 19 - 25Trượt
15/01/202316 - 67 - 41 - 53 - 47Trượt
14/01/202392 - 24 - 58 - 84 - 85Trượt
13/01/202341 - 98 - 10 - 63 - 49Trượt
12/01/202376 - 60 - 75 - 12 - 86Trượt
11/01/202310 - 97 - 43 - 54 - 56Trượt
10/01/202363 - 72 - 02 - 56 - 86Trượt
09/01/202359 - 32 - 86 - 38 - 29Trượt
08/01/202379 - 64 - 57 - 37 - 50Trượt
07/01/202310 - 48 - 52 - 96 - 92Trượt
06/01/202397 - 58 - 72 - 05 - 45Trượt
05/01/202330 - 27 - 32 - 40 - 15Trượt
04/01/202343 - 65 - 52 - 74 - 17Trượt
03/01/202330 - 70 - 04 - 69 - 62Trượt
02/01/202397 - 96 - 15 - 72 - 34Trượt
01/01/202371 - 09 - 41 - 21 - 43Trượt
31/12/202284 - 87 - 69 - 71 - 38Trượt
30/12/202262 - 63 - 92 - 81 - 54Trượt
29/12/202251 - 71 - 04 - 20 - 16Trượt
28/12/202251 - 35 - 38 - 03 - 52Trượt
27/12/202224 - 92 - 43 - 10 - 85Trượt
26/12/202246 - 76 - 19 - 64 - 27Trượt
25/12/202201 - 73 - 85 - 81 - 47Trượt
24/12/202242 - 27 - 28 - 85 - 95Trượt
23/12/202228 - 13 - 12 - 94 - 90Trượt
22/12/202289 - 85 - 10 - 82 - 95Trượt
21/12/202247 - 92 - 57 - 12 - 81Trượt
20/12/202213 - 27 - 62 - 51 - 46Trượt
19/12/202275 - 89 - 37 - 85 - 52Trượt
18/12/202282 - 74 - 36 - 28 - 39Trượt
17/12/202252 - 86 - 96 - 92 - 18Trượt
16/12/202228 - 50 - 15 - 39 - 13Trượt
15/12/202230 - 83 - 39 - 40 - 98Trượt
14/12/202234 - 82 - 04 - 10 - 60Trượt
13/12/202229 - 60 - 97 - 36 - 21Trượt
12/12/202216 - 34 - 21 - 07 - 83Trượt
11/12/202250 - 95 - 83 - 52 - 79Trượt
08/12/202232 - 43 - 66 - 80 - 09Trượt
07/12/202236 - 73 - 96 - 60 - 49trượt
06/12/202296 - 63 - 86 - 20 - 89trượt
05/12/202271 - 16 - 32 - 86 - 89Trượt
04/12/202228 - 34 - 49 - 51 - 10Ăn 28
03/12/202218 - 84 - 46 - 51 - 10trượt
02/12/202217 - 83 - 94 - 14 - 46Trượt
01/12/202214 - 86 - 37 - 25 - 83Trượt
30/11/202201 - 83 - 36 - 29 - 84Trượt
29/11/202205 - 81 - 32 - 19 - 04Trượt
28/11/202221 - 80 - 36 - 16 - 35Trượt
27/11/202200 - 44 - 66 - 88 - 55Trượt
26/11/202282 - 19 - 16 - 75 - 20Trượt
25/11/202287 - 49 - 18 - 25 - 10Trượt
24/11/202200 - 44 - 66 - 88 - 55Trượt
23/11/202236 - 60 - 65 - 83 - 94Trượt

>> Soi cầu XSMB chính xác hôm nay

>> Nuôi lô song thủ khung 5 ngày

>> Soi cầu 1 số duy nhất

Khái niệm dàn đề 5 số là gì?

Khái niệm dàn đề 5 số là gì?

Hiện nay có rất nhiều người chơi đam mê bộ môn lô đề – xổ số quan tâm rất nhiều đến dạng dàn đề 5 con. Đây là một trong những phương pháp chơi lô đề khá hay được rất nhiều cao thủ lô đề thường xuyên áp dụng để chơi xổ số mỗi ngày.

Người chơi có thể hiểu một cách đơn giản đàn đề 5 số là việc người chơi sử dụng 5 con số để tham gia dự thưởng kết quả giải đặc biệt, giải 5 và giải 7 của xổ số kiến thiết ngày hôm nay hoặc chỉ riêng kết quả giải đặc biệt. 

Có rất nhiều người chơi lô đề lâu năm sử dụng dàn đề 5 số vì nó giúp người chơi có được sự sáng tạo mới mẻ về cách chơi lô đề. Bên cạnh đó người chơi cũng cần phải kết hợp thêm các phương pháp soi cầu với nhau mới có thể tạo ra được dàn đề 5 con số chính xác nhất.

Có thể nói phương pháp chơi này rất dễ cho người chơi áp dụng và mang lại khoản lợi nhuận vô cùng khủng cho người chơi lô đề. 

Trong quá trình chơi lô đề người chơi cần phải có sự tập trung nhất định để có thể sáng tạo ra được dàn đề 5 số chính xác nhất. Đề thủ khi nghiên cứu dàn số không nên mất tập trung làm phân tán tâm lý vào các yếu tố xung quanh mình và kết hợp những quy tắc tính toán riêng để giành chiến thắng.

Hiện nay chúng tôi có rất nhiều cách chơi dàn đề 5 con mang lại nhiều hiệu quả. Vì những phương pháp chơi này được cung cấp từ chính những cao thủ nghiên cứu lô đề đứng hàng đầu . 

Nên đánh dàn đề 5 con vào khoảng thời gian nào dễ trúng nhất?

Nên đánh dàn đề 5 con vào khoảng thời gian nào dễ trúng nhất?

Trong lô đề online, khi chơi dàn đề 5 số thì những người chơi lô đề chuyên nghiệp thường sẽ nuôi khung trong khoảng thời gian nhất định. Có nghĩa là người chơi sẽ nuôi dàn đề 5 con trong thời gian từ 3 cho đến 5 ngày, hoặc thậm chí có thể sẽ nhiều hơn.

Riêng với loại dàn đề này thì thời gian để người chơi nuôi thích hợp nhất là trong khoảng thời gian từ 3 ngày. Vì đây chính là khoảng thời gian vừa đủ để người chơi thử tính chính xác và vận may mắn của mình. 

Không những thế còn có rất nhiều cao thủ nuôi dàn đề 5 con trong khung thời gian cả năm. Và thời gian để người chơi nuôi khung dàn đề không có bất cứ tiêu chuẩn hay quy định bắt buộc riêng biệt nào cả. Điều này phụ thuộc vào các nghiên cứu và phân tích và các chiến lược tùy vào mỗi người chơi.

Nếu như người chơi cảm thấy vận may của mình đã đến và có nguồn tài chính đủ vững mạnh để nuôi khung trong thời gian dài. Thì tốt nhất người chơi nên nuôi dàn đề trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 ngày là chắc chắn ăn. 

Tuy nhiên việc nuôi dàn đề 5 số điều quan trọng nhất chính là người chơi cần phải nắm rõ được các quy luật nuôi đề ra sao. Bên cạnh đó người chơi cần phải đảm bảo chắc chắn những quyết định nuôi đề của mình là phải có cơ sở rõ ràng và có sự tính toán cẩn thận, phân tích thật kỹ càng.

Đặc biệt là người chơi hãy chia đều số tiền vốn mà mình đang có một cách thật hợp lý để nuôi khung. Đây chính là những kinh nghiệm quý giá được truyền lại từ những người có nhiều năm chơi lô đề. 

Những loại dàn đề 5 số soi cầu xổ số miền Bắc chính xác nhất

Những loại dàn đề 5 số soi cầu xổ số miền Bắc chính xác nhất

Khi người chơi đã hiểu rõ khái niệm về dàn đề 5 con số là gì rồi thì mọi người hãy tìm hiểu thêm các loại dàn đề khác và cách chơi mang lại hiệu quả cao nhất hiện nay. Người chơi hãy tìm hiểu thật kỹ nội dung của dàn đề để nâng cao thêm tỷ lệ giành chiến thắng cho bản thân. Cụ thể như sau: 

Cách soi dàn đề 5 số bất bại đẹp nhất

Nếu như người chơi lựa chọn dàn đề 5 số để đặt cược cho giải đặc biệt ngày hôm nay. Thì 1 trong 5 con đề mà người chơi đã lựa chọn sẽ phải về trong kết quả giải đặc biệt. Trong trường hợp người chơi chọn dàn đề 5 số cho cả hai giải thì 2 trong 5 con số được chọn sẽ xuất hiện trong ngày hôm nay.

Đây chính là dàn đề 5 số đẹp bất bại mà đã có rất nhiều đề thủ mong muốn tìm kiếm được. 

Tuy nhiên trong thực tế, mục tiêu để đạt được kỳ tích này không hề đơn giản chút nào. Chỉ có một số ít người chơi lô đề chuyên nghiệp mới có thể áp dụng được phương pháp chơi dàn đề này hiệu quả. Phần còn lại có đến 90% số người chơi gặp rủi ro những phát sinh bên ngoài khi chơi dàn đề loại này.

Người chơi cũng có thể thêm tham khảo cách tạo dàn đề 5 con số tại bài viết của chúng tôi để tìm ra những con số may mắn có tỷ lệ xuất hiện cao hơn nhé. 

Dàn đề 5 số đánh theo các ngày trong tuần

Dàn đề 5 số đánh theo các ngày trong tuần

Đối với trò chơi lô đề có rất nhiều dàn đề với số lượng các con số khác nhau. Và đó có thể là một dàn đề với bộ khung từ 10 cho đến 50 con số hoặc nhiều hơn. So với những dàn đề có nhiều số như thế này thì dàn đề 5 số có xác suất trúng thấp hơn. Chính vì vậy người chơi cần phải tính toán thật kỹ càng mới có thể chơi dàn đề 5 con hiệu quả chính xác được. 

Việc soi dàn đề 5 con theo ngày cần phải áp dụng dựa theo phong thủy của luật ngũ hành bát quái. Vì vậy người chơi cần xem 5 con đề đặc biệt nào đã ra trong 5 ngày quay số gần đây nhất trước thời điểm soi cầu. Sau đó anh em hãy sử dụng quy luật này đề ghép đôi những con số lại tạo thành bộ số. 

Soi dàn đề 5 số đánh 365 ngày

Nếu như anh em  muốn áp dụng dàn đề 5 con để chơi cả năm thì cũng khá phù hợp. Khi nuôi đề quanh năm thì người chơi cần phải chọn 5 con đề mặc định mà mình đã lựa chọn được thông qua các phân tích, tính toán thật kỹ lưỡng. Đặc biệt là người chơi cần phải tính kiên nhẫn để có thể thống kê bộ số 100 con đề xuất hiện liên tiếp 100 ngày gần nhất.

Tiếp đến các bạn cần chọn ra cho mình 5 con đề có tỷ lệ, xác suất trúng nhiều nhất trong số 100 con đề đã được liệt kê. 

Tuy nhiên, đối với cách chơi này rất kén người nên chỉ phù hợp với những người chơi có lượng tài chính tương đối ổn định. Chính vì vậy lượng vốn mà anh em cần phải bỏ ra để nuôi dàn đề 5 số 365 ngày là rất lớn. Đặc biệt là các bạn còn phải có tính kiên nhẫn và không đứt cầu giữa chừng.

Nếu như người chơi muốn ăn ngay thì không nên chơi theo kiểu nuôi khung quanh năm này để tránh gặp phải những rủi ro ngoài ý muốn. Ngược lại nếu như anh em có một số vốn lớn thì nuôi dàn đề 5 số quanh năm sẽ đem lại rất nhiều hiệu quả. 

Chơi dàn đề dựa theo quy luật ngũ hành âm dương

Dàn đề 5 số theo ngũ hành âm dương

So với những dàn đề nhiều số thì dàn đề 5 con chắc chắn có tỷ lệ trúng là rất thấp. Điều này chứng tỏ để giành được chiến thắng thì người chơi cần phải đầu tư 1 lượng tiền vốn vô cùng lớn. Bên cạnh đó người chơi cũng cần phải có sự tính toán một cách khoa học, phân tích chi tiết và có tính kiên nhẫn thì chơi mới đạt hiệu quả được.

Cách thức này được rất nhiều cao thủ lô đề cùng các chuyên gia soi cầu áp dụng rất phổ biến hiện nay. Vì nó sẽ mang lại độ hiệu quả rất cao và dễ thực hiện. Để soi được một dàn đề 5 số theo ngày dựa theo quy luật ngũ hành bát quái. Thì người chơi cần phải căn cứ vào những yếu tố quan trọng dưới đây nhé.

Cụ thể như sau: 

  • Càn là các con số từ: 0 – 9 (ghép với Tốn)
  • Đoài là các con số từ: 1 – 8 (Ghép với Chấn)
  • Ly tượng trưng số: 2 (Ghép với khảm)
  • Chấn tượng trưng con số : 3
  • Tốn tượng trưng con số: 4
  • Khảm tượng trưng con số: 5 
  • Cấn tượng trưng con số: 6 (Ghép với Khốn)
  • Khốn tượng trưng con số: 7

Nếu như người chơi ghép những con số theo quy luật ngũ hành này. Thì chắc chắn một điều rằng tỷ lệ giành chiến thắng của các bạn sẽ tăng vọt rất nhanh chóng và giúp mang về lợi nhuận cực khủng.