Soi cầu lô kép khung 2 ngày siêu chuẩn xác từ cao thủ

Người chơi vẫn nghe thấy lô kép nhưng đã biết cách nuôi lô kép khung 2 ngày chính xác nhất đảm bảo vào tiền chỉ có lãi không thể bị lỗ này chưa? Kiến Thức Lô Đề đã cùng các chuyên gia nghiên cứu lô đề đã đưa ra các chiến lược chơi lô kép khung 2 ngày chuẩn nhất cho tất cả anh em cùng tham khảo.

Lô kép khung 2 ngày chính xác

Ngày bắt đầuLô kép khung 2 ngàyKết quả
21/03->22/03/202455 -88chờ
08/02->09/02/202400 - 33Trượt
06/02->07/02/202466 - 22Trượt
04/02->05/02/202400 - 77Ăn 00
02/02->03/02/202422 - 66Ăn 22
31/01->01/02/202466 - 11Ăn 66
29/01->30/01/202477 - 55Trượt
27/01->28/01/202444 - 11Ăn 11
25/01->26/01/202488 - 99Ăn 88, Ăn 99
23/01->24/01/202477 - 22Ăn 22
21/01->22/01/202411 - 55Ăn 11
19/01->20/01/202433 - 66Ăn 33
17/01->18/01/202400 - 22Ăn 00
15/01->16/01/202422 - 55Ăn 55
13/01->14/01/202444 - 77Ăn 44
11/01->12/01/202411 - 33Ăn 11, Ăn 33
09/01->10/01/202433 - 66Ăn 33
07/01->08/01/202400 - 55Trượt
05/01->06/01/202455 - 44Trượt
03/01->04/01/202411 - 66Ăn 66
01/01->02/01/202411 - 99Trượt
30/12->31/12/202366 - 22Trượt
28/12->29/12/202300 - 99Trượt
26/12->27/12/202388 - 33Trượt
24/12->25/12/202388 - 22Ăn 88
22/12->23/12/202344 - 22Ăn 44
20/12->21/12/202344 - 88Trượt
18/12->19/12/202377 - 99Ăn 77
16/12->17/12/202300 - 66Ăn 66
14/12->15/12/202366 - 33Ăn 33
12/12->13/12/202388 - 66Trượt
10/12->11/12/202399 - 44Trượt
08/12->09/12/202344 - 99Ăn 99
06/12->07/12/202311 - 22Ăn 11
04/12->05/12/202399 - 00Ăn 99, Ăn 00
02/12->03/12/202311 - 99Trượt
30/11->01/12/202399 - 00Ăn 99, Ăn 00
28/11->29/11/202377 - 88Ăn 88
26/11->27/11/202377 - 33Ăn 77
24/11->25/11/202355 - 77Trượt
22/11->23/11/202366 - 88Ăn 66
20/11->21/11/202333 - 00Trượt
18/11->19/11/202344 - 99Trượt
16/11->17/11/202399 - 00Trượt
14/11->15/11/202322 - 99Trượt
12/11->13/11/202355 - 66Trượt
10/11->11/11/202322 - 88Trượt
08/11->09/11/202322 - 33Ăn 22, Ăn 33
06/11->07/11/202355 - 99Ăn 99
04/11->05/11/202322 - 44Ăn 44
02/11->03/11/202366 - 77Ăn 77
31/10->01/11/202355 - 66Ăn 55
29/10->30/10/202344 - 77Ăn 44
27/10->28/10/202388 - 33Trượt
25/10->26/10/202344 - 66Trượt
23/10->24/10/202399 - 11Ăn 11
21/10->22/10/202322 - 00Trượt
19/10->20/10/202377 - 55Trượt
17/10->18/10/202377 - 33Ăn 77
15/10->16/10/202322 - 88Ăn 22
13/10->14/10/202355 - 44Ăn 55, Ăn 44
11/10->12/10/202355 - 66Ăn 66
09/10->10/10/202388 - 44Trượt
07/10->08/10/202355 - 88Ăn 88
05/10->06/10/202333 - 22Ăn 33
03/10->04/10/202311 - 66Ăn 11, Ăn 66
01/10->02/10/202344 - 88Ăn 44, Ăn 88
29/09->30/09/202377 - 88Ăn 88
27/09->28/09/202366 - 55Ăn 66
25/09->26/09/202355 - 66Trượt
23/09->24/09/202333 - 00Ăn 33
21/09->22/09/202300 - 66Ăn 00, Ăn 66
19/09->20/09/202377 - 33Ăn 33
17/09->18/09/202388 - 33Ăn 33
15/09->16/09/202344 - 11Trượt
13/09->14/09/202344 - 88Trượt
11/09->12/09/202311 - 66Trượt
09/09->10/09/202377 - 44Trượt
07/09->08/09/202399 - 66Ăn 99
05/09->06/09/202355 - 77Ăn 55
03/09->04/09/202355 - 33Ăn 55, Ăn 33
01/09->02/09/202322 - 88Ăn 88
30/08->31/08/202344 - 55Ăn 55
28/08->29/08/202333 - 44Trượt
26/08->27/08/202366 - 00Trượt
24/08->25/08/202355 - 11Ăn 11
22/08->23/08/202311 - 77Trượt
20/08->21/08/202399 - 88Ăn 99
18/08->19/08/202322 - 00Trượt
16/08->17/08/202388 - 11Trượt
14/08->15/08/202333 - 88Ăn 88
12/08->13/08/202300 - 11Trượt
10/08->11/08/202322 - 99Ăn 99
08/08->09/08/202311 - 99Trượt
06/08->07/08/202344 - 11Trượt
04/08->05/08/202333 - 99Ăn 33
02/08->03/08/202300 - 11Trượt
31/07->01/08/202333 - 55Trượt
29/07->30/07/202322 - 99Trượt
27/07->28/07/202344 - 33Ăn 44
25/07->26/07/202322 - 00Ăn 22, Ăn 00
23/07->24/07/202322 - 11Ăn 22
21/07->22/07/202366 - 44Ăn 66, Ăn 44
19/07->20/07/202399 - 55Trượt
17/07->18/07/202377 - 11Trượt
15/07->16/07/202322 - 66Trượt
13/07->14/07/202300 - 44Ăn 00
11/07->12/07/202300 - 33Trượt
09/07->10/07/202344 - 22Ăn 22
07/07->08/07/202366 - 00Trượt
05/07->06/07/202344 - 00Ăn 44
03/07->04/07/202311 - 77Ăn 11, Ăn 77
01/07->02/07/202311 - 66Trượt
29/06->30/06/202377 - 88Trượt
27/06->28/06/202344 - 00Ăn 44
25/06->26/06/202377 - 66Ăn 77
23/06->24/06/202300 - 77Trượt
21/06->22/06/202300 - 33Ăn 00
19/06->20/06/202355 - 11Trượt
17/06->18/06/202388 - 22Ăn 88
15/06->16/06/202366 - 99Ăn 66
13/06->14/06/202388 - 66Ăn 66
11/06->12/06/202377 - 00Trượt
09/06->10/06/202399 - 88Ăn 88
07/06->08/06/202355 - 77Ăn 77
05/06->06/06/202322 - 88Ăn 22
03/06->04/06/202300 - 33Ăn 00
01/06->02/06/202311 - 44Trượt
30/05->31/05/202355 - 11Trượt
28/05->29/05/202300 - 77Ăn 77
26/05->27/05/202322 - 33Ăn 33
24/05->25/05/202366 - 11Ăn 66
22/05->23/05/202355 - 44Ăn 44
20/05->21/05/202333 - 55Ăn 33
18/05->19/05/202311 - 88Ăn 11
16/05->17/05/202366 - 99Ăn 99
14/05->15/05/202399 - 22Ăn 99
12/05->13/05/202300 - 33Ăn 00, Ăn 33
10/05->11/05/202322 - 11Trượt
08/05->09/05/202388 - 00Ăn 88, Ăn 00
06/05->07/05/202388 - 00Ăn 00
04/05->05/05/202355 - 88Ăn 55
02/05->03/05/202377 - 22Ăn 77
30/04->01/05/202388 - 11Ăn 88, Ăn 11
28/04->29/04/202333 - 44Trượt
26/04->27/04/202322 - 88Ăn 22
24/04->25/04/202300 - 55Ăn 55
22/04->23/04/202322 - 00Ăn 22
20/04->21/04/202399 - 55Trượt
18/04->19/04/202355 - 22Trượt
16/04->17/04/202322 - 88Ăn 22
14/04->15/04/202388 - 11Ăn 88, Ăn 11
12/04->13/04/202300 - 11Ăn 11
10/04->11/04/202344 - 00Ăn 00
08/04->09/04/202333 - 88Ăn 33
06/04->07/04/202311 - 22Ăn 11, Ăn 22
04/04->05/04/202311 - 77Trượt
02/04->03/04/202344 - 88Ăn 44
31/03->01/04/202377 - 55Ăn 55
29/03->30/03/202355 - 33Ăn 33
27/03->28/03/202355 - 00Ăn 55, Ăn 00
25/03->26/03/202377 - 22Ăn 22
23/03->24/03/202355 - 44Ăn 44
21/03->22/03/202333 - 00Ăn 33, Ăn 00
19/03->20/03/202399 - 66Ăn 99
17/03->18/03/202300 - 11Ăn 11
15/03->16/03/202300 - 66Ăn 00
13/03->14/03/202355 - 77Ăn 55, Ăn 77
11/03->12/03/202333 - 22Ăn 33, Ăn 22
09/03->10/03/202399 - 66Trượt
07/03->08/03/202355 - 33Ăn 55
05/03->06/03/202377 - 99Trượt
03/03->04/03/202377 - 11Ăn 77
01/03->02/03/202388 - 22Trượt
27/02->28/02/202311 - 99Ăn 11, Ăn 99
25/02->26/02/202355 - 00Ăn 00
23/02->24/02/202311 - 77Ăn 11
21/02->22/02/202344 - 00Ăn 44
19/02->20/02/202399 - 55Trượt
17/02->18/02/202300 - 44Trượt
15/02->16/02/202344 - 88Ăn 88
13/02->14/02/202300 - 22Ăn 22
11/02->12/02/202388 - 22Ăn 88
09/02->10/02/202355 - 44Ăn 55, Ăn 44
07/02->08/02/202399 - 44Ăn 99, Ăn 44
05/02->06/02/202388 - 33Ăn 88, Ăn 33
03/02->04/02/202399 - 11Ăn 11
01/02->02/02/202344 - 55Ăn 55
30/01->31/01/202344 - 77Ăn 77
19/01->20/01/202333 - 88Trượt
17/01->18/01/202311 - 99Ăn 11, Ăn 99
15/01->16/01/202333 - 66Ăn 33, Ăn 66
13/01->14/01/202322 - 11Trượt
11/01->12/01/202366 - 22Ăn 22
09/01->10/01/202366 - 88Ăn 66, Ăn 88
07/01->08/01/202388 - 55Ăn 88, Ăn 55
05/01->06/01/202300 - 44Ăn 44
03/01->04/01/202377 - 44Ăn 44
01/01->02/01/202333 - 55Trượt
30/12->31/12/202200 - 66Trượt
28/12->29/12/202211 - 88Trượt
26/12->27/12/202277 - 99Trượt
24/12->25/12/202244 - 66Trượt
22/12->23/12/202244 - 22Ăn 22
20/12->21/12/202211 - 22Trượt
18/12->19/12/202299 - 44Ăn 99
16/12->17/12/202255 - 00Ăn 55
14/12->15/12/202233 - 77Ăn 33
12/12->13/12/202244 - 77Ăn 77
10/12->11/12/202288 - 99Ăn 99
08/12->09/12/202288 - 00trượt
06/12->07/12/202211 - 33Ăn 33
04/12->05/12/202266 - 99Trượt
02/12->03/12/202288 - 99Ăn 88
30/11->01/12/202255 - 11Ăn 55 - 11
28/11->29/11/202211 - 33Ăn 33
28/11->29/11/202255 - 88Trượt
26/11->27/11/202200 - 77Trượt
24/11->25/11/202222 - 99Trượt
22/11->23/11/202211 - 88Trượt

>> Soi cầu dự đoán XSMB

>> Song thủ lô nuôi khung 2 ngày

>> Soi cầu bạch thủ lô kép miền Bắc

Khái niệm lô kép khung 2 ngày rồng bạch kim

Khái niệm lô kép khung 2 ngày rồng bạch kim

Người chơi vẫn chơi các con lô kép và nuôi chúng theo sở thích cá nhân, tuy nhiên nếu như người chơi biết cách bắt lô kép khung 2 ngày để chơi thì sẽ nổ liên tục và tỷ lệ ăn tiền lãi cao hơn rất nhiều.

Khi chơi theo phương pháp này, các bạn sẽ lựa chọn ra được 2 con kép sau đó nuôi chúng theo các tỉ lệ vào tiền chuẩn trong 2 ngày liên tiếp. Cách nuôi ngắn ngày này sẽ giúp tỉ lệ trúng thưởng lên gấp đôi và tránh được những tình trạng mất mát quá nhiều nếu như chúng ta đang gặp vận đen.

Có 3 loại lô kép người chơi cần phải chú ý để bắt, đó là:

 • Kép bằng: con này chính là những con số có hàng trăm và hàng chục bằng nhau  22, 44, 77, 999, 11, 00…
 • Kép lệch âm: là những con số có sự chênh nhau 3 đơn vị, ví dụ như 47, 74, 96, 69…
 • Kép lệch dương: chính là những con số có sự chênh nhau 5 đơn vị, ví dụ như 50, 05, 72, 27…

Người chơi nên săn các con bạch thủ lô là chính đối với phương pháp chơi này, cũng có thể áp dụng chơi lô xiên, lô rơi các kiểu nhưng còn tùy vào cầu đẹp của con số mà người chơi muốn đầu tư vì còn có rất nhiều các phương pháp đầu tư lô đề khác.

Ưu và nhược điểm nuôi lô kép khung 2 ngày 888

Ưu và nhược điểm nuôi lô kép khung 2 ngày 888

Cách chơi nào cũng có cả những ưu điểm cũng như nhược điểm, người chơi chọn phương pháp chơi phù hợp theo sở thích của mình, phù hợp với mình và chắc chắn còn phụ thuộc mình có đủ may mắn hợp với phương pháp chơi này không. Tuy nhiên người chơi vẫn phải hiểu nắm bắt thật kỹ ưu nhược điểm của cách chơi này thì mới lựa chọn được:

Về ưu điểm

Người chơi chọn đánh lô kép khung 2 ngày vì tính nhanh gọn lẹ và không mất nhiều thời gian của nó. Tính nhanh, chơi nhanh, nuôi nhanh, tiền về tay cũng nhanh để thu hồi lại số tiền vốn, còn tiền đi nhanh để người chơi biết được điểm dừng sớm.

Vốn đầu từ con bạch thủ nuôi 2 ngày thì anh em không cần phải bỏ ra quá nhiều mà lợi nhuận thu về thì chỉ có lãi lớn. Cực kỳ hợp với những người chơi có ít vốn mà muốn làm giàu nhanh chóng.

Các phương pháp soi con lô kép thì luôn mang lại hiệu quả từ trước tới nay, nuôi trong 2 ngày thì càng dễ để người chơi đổi sang con số khác sớm hơn, có thêm nhiều cơ hội với các khung khác hơn. Nhìn chung, cách chơi này được nhiều người yêu thích bởi vốn ít, lợi nhuận nhiều mà nhanh chóng – gọn – lẹ.

Về nhược điểm

Cách chơi này thì không hợp với những anh em muốn đầu tư lâu dài. Và soi cầu bạch thủ thì chưa bao giờ là chính xác 100% cả. Hơn nữa thời gian nuôi lại khá ngắn, nhiều trường hợp ngày thứ 3 cầu lô mình nuôi mới về thì khá là tiếc cho anh em. Nhìn chung, tùy vào từng sở thích mà người chơi có thể bỏ qua nhược điểm này.

Bí quyết bắt lô kép khung 2 ngày chính xác nhất 247

Bí quyết bắt lô kép khung 2 ngày chính xác nhất 247

» Bắt lô kép theo các thứ trong tuần rồng bạch kim

Cách bắt lô kép theo các ngày thứ trong tuần là phương pháp nuôi lô kép khung 2 ngày mang lại nhiều hiệu quả người chơi có thể tham khảo ngay tại đây:

 • Thứ hai: Nuôi lô kép bằng 00, , 44, 88, 99, 22
 • Thứ ba: Nuôi lô kép 11, 33, 66, 77, 55, 44, 33
 • Thứ tư: Nuôi lô kép 22, 11, 77, 99
 • Thứ năm: Nuôi lô kép 44, 66, 00
 • Thứ sáu: Nuôi lô kép 44, 77, 33
 • Thứ bảy: Nuôi lô kép 55, 99, 77
 • Chủ nhật: Nuôi lô kép bằng  22, 33, 44

» Bắt lô kép khung 2 ngày theo bóng số rồng bạch kim

Đối với cách soi cầu này thì người chơi chỉ cần nhớ thật kỹ các quy tắc đã được các cao thủ nghiên cứu lô đề truyền lại cụ thể như sau:

 • Kép 00 nổ thì người chơi nên nuôi 33, 55 thêm 2 ngày tiếp theo.
 • Kép 11 ra thì đánh ngay 22, 99 vào ngày hôm sau.
 • Kép 33 nổ thì người chơi nên nuôi là 66, 22.
 • Kép 22 nổ chắc chắn 11, 99 nổ 2 ngày tiếp theo.
 • Về kép 44 thì đánh ngay 66, 88 chắc chắn nổ.
 • Ra kép 55 thì trong 2 ngày tiếp theo 50, 05 sẽ ra.
 • Kép 66 nổ hãy bắt đầu nuôi 44, 88 cho 2 ngày tới.
 • Kép 77 về 2 nháy thì đánh 38, 83 ngày tiếp theo sẽ ăn.
 • Nổ lô đề 88 thì anh em hãy đánh ngay 49, 94.
 • Đánh 00, 11 rất chính xác khi 99 đã về vào ngày mai.

Cách vào tiền nuôi lô kép khung 2 ngày hiệu quả nhất 888

Cách vào tiền nuôi lô kép khung 2 ngày hiệu quả nhất 888

Cách vào tiền nuôi lô kép khung 2 ngày mang lại hiệu quả nhất, tránh được rủi ro và an toàn với tỉ lệ vào tiền đánh cược (áp dụng đánh lô truyền thống 1 ăn 80) với tỉ lệ như sau:

» Cách thứ nhất: Vào tiền tỉ lệ 1:3

Ngày 1 đánh 2 con, mỗi con 10 điểm: 2 x 10 x 23k = 460k. Trúng 1 nháy được: 80k x 10 = 800k => Lãi: 800 – 460 = 340k.

Ngày thứ 2 đánh mỗi con: 2 x 30 x 23k = 1380k. Trúng 1 nháy được: 90k x 30 = 2.400k => Lãi: 2.400 – 1380 = 1020k.

» Cách thứ 2: Vào tiền tỉ lệ 1:5

Ngày thứ nhất 1 đánh: 2 x 10 x 23k = 4600k. Trúng 1 nháy được: 80k x 10 = 800k => Lãi: 800 – 460 = 340k.

Ngày thứ hai đánh: 2 x 50 x 23k = 2.300k. Trúng 1 nháy được: 80k x 50 = 4.000k => Lãi: 4.000 – 2300 = 1.700k.

Trên đây là phương pháp bắt lô kép khung 2 ngày và cách vào tiền đảm bảo an toàn hợp lý nhất, chơi là có lãi. Tuy nhiên, để bắt được cầu lô kép chuẩn xác nhất thì người chơi cần phải biết cách sử dụng các phương pháp soi cầu và dự đoán khác để tăng tỉ lệ trúng cao hơn nhé. Chúc anh em gặp thật nhiều may mắn và nhanh chóng vào bờ!